Privacy policy

{Vilka uppgifter lagrar vi?|=##=|119226}

{(Avser primärt personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer m.m. Vanligtvis samma som i formulären på webbplatsen. Notera att om ni har flera formulär så ska samtliga dessa fält tas med)|=##=|119227}

{Ändamål med insamlingen?|=##=|119229}

{(Används kontaktuppgifterna på något sätt såsom att skicka ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring exempelvis?)|=##=|119230}

{Hur tar du del av den lagrade informationen?|=##=|119232}

{(Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)|=##=|119233}

{Så raderar eller rättar du information|=##=|119235}

{(Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)|=##=|119236}

{Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke|=##=|119238}

{(Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)|=##=|119239}

{Period som uppgifterna lagras|=##=|119241}

{(Ange period i månader / år)|=##=|119242}

{Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig|=##=|119244}

{(Kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne)|=##=|119245}

{Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:|=##=|119247}

{(Bolagsuppgifter)|=##=|119248}