Privacy policy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Avser primärt personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer m.m. Vanligtvis samma som i formulären på webbplatsen. Notera att om ni har flera formulär så ska samtliga dessa fält tas med

Ändamål med insamlingen?

Används kontaktuppgifterna på något sätt såsom att skicka ut nyhetsbrev eller annan marknadsföring exempelvis?

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne

Så raderar eller rättar du information

Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Vanligen anger man en kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne

Period som uppgifterna lagras

Ange period i månader / år

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Kontaktperson på bolaget samt kontaktuppgifter till denne

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Bolagsuppgifter